نحوه انتخاب ژورنال مناسب برای مقاله

شاید برای شما این سوال بوجود بیاید که چطور می‌توان از بین تمامی‌ژورنال‌های بین المللی، ژورنال مناسب با مقاله را پیدا کرد؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است. روش‌های متعددی برای این کار وجود دارد. نا گفته نماند که بعد از انجام چندین پروژه تحقیقاتی، محققین آشنایی نسبتا کاملی را در مورد ژورنال‌ها، اسکوپ یا دامنه تحقیقاتی و مدت زمان داوری ژورنال‌ها بدست می‌آورند، نه همه انها، بلکه مواردی که چند سری مقاله خودشان را در آن ژورنال به چاپ رسانده اند. یکی از روش‌ها، جستجو به رفرنسهایی است که شما در پروزه خود از آنها استفاده کرده اید. در کنار اینها، روش‌های موثرتری نیست وجود دارد. بعضی از انتشارات حرفه ای دنیا نظیر Elsevier و Springer جستجوگری را برای نویسندگان طراحی کرده اند که با وارد کردن یک سری اطلاعات بسیار ساده که شامل عنوان مقاله، چکیده و کلمه کلیدی است، ژورنالهایی را به شما معرفی می‌کنند.

Elsevier Journal Finder و Springer Journal Suggester

یک قابلیت بسیار خوب، مانند سایر قابلیتهای بسیار پر کاربرد الزویر و مکان جستجو در ژورنالهای آن است. همانطور که پیشتر گفته شد، تنها با وارد کردن عنوان، چکیده و کلمات کلیدی، ژورنال مناسب با پروژه شما را پیشنهاد می‌دهد. اگر شما در چکیده و عنوان خود، از کلمات کلیدی صحیح و تخصصی مناسبی را وارد کرده باشید، پیشنهادها موفقیت آمیز خواهند بود. در کنار آن، اطلاعاتی نظیر درصد پذیرش، ضریب تاثیر ژورنال، زمان اولین داوری و اطلاعات تکمیلی تری را به شما ارائه خواهد داد.

 
شکل 1. جستجوگر زورنال در الزویر
شکل 2. نمایش بخشی از نتایج جستجوی ژورتال‌ها در الزویر
 

با توجه به شکل 2، 50 مورد پیشنهاد شده است که در اینجا فقط تعدادی از آنها قرار داده شد است. همینطور در ادامه نیز در ادامه نیز تصویر جستجوگر اسپرینگر نمایش داده شده است.

 
شکل 3. جستجوگر زورنال در اشپرینگر
شکل 4. نمایش بخشی از نتایج جستجوی ژورتال‌ها در اشپرینگر