معرفی پایگاه ارکید (ORCID)

ارکید (Open Researcher and Contributor ID) شناسه یا کدی ست که جهت شناسایی نویسنده، محقق یا پژوهشگر به صورت شخصی یا سازمانی تعلق میگیرد. این شناسه دارای دسترسی آزاد برای همه افراد به صورت غیر تجاری و اختصاصی است. شناسه ارکید برای زمانی که دو نویسنده یا بیشتر با اسامی‌مشابه در یک منطقه یا مناطق مختلف دنیا وجود دارند که کارهای پژوهشی انجام می‌دهند و افراد برای شناسایی آنها دچار مشکل می‌شوند کاربرد زیادی دارد. این شناسه همانند DOI میباشد با این تفاوت که DOI به اثر تعلق میگیرد ولی ORCID به خود نویسنده یا پژوهشگر. یکی دیگر از مزیتهای کد ارکید برای محققانی است که به هر دلیلی از وابستگی سازمانی خاصی استفاده نکرده و به صورت شخصی و منفرد (Individual or Independent) به ارسال مقالات خود می‌پردازند. برای ساختن حساب کاربری می‌توان از وبسایت https://orcid.org/ اقدام کرد.