لیست دانشگاه‌های کانادا مورد تائید وزارت علوم

پذیرش معماری در کانادا

لیست دانشگاه‌های کانادا مورد تائید وزارت علوم

 متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های کانادا از تاریخ 1398/04/01 برابر  با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های کانادا گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی‌نمایند.

لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های کانادا گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی‌آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است. در ادامه لیست دانشگاه‌های مورد تائید وزارت علوم در کلیه گروه‌ها ارائه شده است:

 

گروه  الف (ممتاز)

 1. Dalhousie University
 2. HEC Montreal
 3. Laval University
 4. McGill University
 5. McMaster University
 6. Memorial University of Newfoundland
 7. Polytechnique Montreal
 8. Queen’s University
 9. Simon Fraser University
 10. University of Montreal
 11. University of Alberta
 12. University of British Columbia
 13. University of Calgary
 14. University of Guelph
 15. University of Manitoba
 16. University of Ottawa
 17. University of Saskatchewan
 18. University of Toronto
 19. University of Victoria
 20. University of Waterloo
 21. University of Western Ontario (Western University)
 22. University of Windsor
 23. York University

گروه ب (خوب)

 1. Brock University  صرفأ در رشته تربیت بدنی
 2. Carleton University
 3. Concordia University
 4. Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
 5. Lakehead University
 6. National Institute Scientific Research, University of Quebec
 7. National School of Public Administration, University of Quebec
 8. Ryerson University
 9. Université du Québec à Montréal
 10. Université du Québec à Québec
 11. University of New Brunswickصرفاً در رشته‌های کشاورزی وجنگلداری           
 12. University of Northern British Colombia
 13. University of Ontario Institute of Technology
 14. University of Regina
 15. University of Sherbrooke

گروه ج (متوسط)

 1. Acadia University
 2. Bishop’s University
 3. Brandon University
 4. Cape Breton University (CBU)
 5. Fairleigh Dickinson University – Vancouver Campus  شعبه دانشگاه آمریکا     
 6.  Laurentian University
 7. Mount Allison University
 8. Mount Royal University
 9. Mount Saint Vincent University
 10. Nipissing University
 11.  Saint Mary’s University
 12. Saint Paul University
 13. St. Francis Xavier University
 14. The King’s University
 15. The University of Lethbridge
 16. The University of Winnipeg
 17. Thompson Rivers University
 18. Trent University
 19. Trinity Western  University
 20. Universite de Moncton
 21. Université du Québec à Chicotimi
 22. Université Sainte – Anne
 23. University of Prince Edward Island
 24.  University of Quebec at Rimouski
 25. University of Quebec at Trois – Rivieres
 26. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
 27. University of Quebec, Outaoais
 28. Vancouver Island University
 29. Wilfrid  Laurier University

تبصره: مدارک صادره از مؤسساتی که در سایتهای ذیل می‌باشد صرفا تا مقطع “کارشناسی” با رعایت ضوابط و مقررات عمومی‌قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد:

 • www.univ.can.ca
 • www.accc.ca

 

منبع:
لیست دانشگاه‌های کانادا مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دیدگاهتان را بنویسید