صفر تا صد تمکن مالی کانادا

تمکن مالی کانادا

تمکن مالی برای تحصیل در کانادا

در حقیقت منظور از تمکن مالی، ارائه شواهد و یا گواهی حمایت مالی است که تأیید کند متقاضی بودجه کافی برای تأمین هزینه‌های تحصیل و زندگی خود را به مدت یک سال در اختیار دارد. دولت کانادا روش‌های متعددی را برای ارائه گواهی تمکن مالی ارائه داده است. شما می‌توانید یک یا ترکیبی از این موارد را ارائه دهید، به شرطی که کل مبلغ حداقل 10،000 دلار کانادا باشد.

  • یک بیانیه رسمی‌بانکی که به تازگی توسط شما در بانک کانادایی مهر یا امضا شده است که موجودی حداقل 10،000 دلار کانادا را نشان می‌دهد.
  • نامه ای از والدین و حمایت مالی آنها از شما. نامه باید توسط والدین شما امضا شود. شما همچنین باید بیانیه رسمی‌بانك را كه توسط والدین شما در آن بانک امضا یا مهر شده است ارائه دهید که باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی ترجمه رسمی‌شود.
  • نامه ای از طرف حامی‌مالی شما (به عنوان مثال، سازمان حمایت مالی کننده، بورسیه، وام، یا کارفرما چه دانشگاهی و چه دانشگاهی به عنوان مثال: استادیاری آموزشی TA و استادیاری پژوهشی RA) که حاکی از ارتباط آنها با شما و مبلغی است که به شما ارائه می‌دهند.
  • گردگش حساب در 4 ماه گذشته (حساب بانکی در ایران) برای اثبات پرداخت شهریه و مسکن.

 

خارج از کبک

اشخاص درخواست دهنده ویزا

مقدار بودجه مورد نیاز در سال

(بدون در نظر گرفتن شهریه)

مقدار بودجه مورد نیاز در ماه

دانشجو

CAN 10,000 CAN$833

یک نفر از همراهان

CAN$4,000

CAN$333

سایر اعضای خانواده (هر نفر) CAN$3,000

CAN$255

مثال:
اگر شما و 2 نفر از اعضای خانواده می‌خواهید به مدت یک سال به استانی در خارج از کبک بروید، نیاز خواهید داشت:
هزینه‌های زندگی: 10000 دلار (برای دانشجو)
هزینه‌های زندگی: 4000 دلار (برای اولین عضو خانواده)
هزینه‌های زندگی: 3000 دلار (برای نفر دوم خانواده)
کل مبلغ برای تمکن مالی: 17000 دلار

 

برای کبک

اشخاص درخواست دهنده ویزا

مقدار بودجه مورد نیاز در سال

(با در نظر گرفتن شهریه)

مقدار بودجه مورد نیاز در ماه

دانشجو

CAN$11,000

CAN$917

یک نفر از همراهان

(18 سال یا بالاتر)

CAN$5,100

CAN$425

هر نفر از همراهان

(کمتر از 18 سال)

CAN$3,800

CAN$317

سایرین (هر نفر) اعضای خانواده (18 سال یا بالاتر)

CAN$5,125

CAN$427

سایرین (هر نفر) اعضای خانواده (کمتر از 18 سال) CAN$1,903

CAN$159

مثال
اگر شما و 2 نفر از اعضای خانواده (بالای 18 سال) می‌خواهید به مدت یک سال به کبک بروید، نیاز خواهید داشت:
هزینه‌های زندگی: 11000 دلار (برای دانشجو)
هزینه‌های زندگی: 5100 دلار (برای اولین عضو خانواده)
هزینه‌های زندگی: 5،125 دلار (برای نفر دوم خانواده)
کل مبلغ برای تمکن مالی: 21،225 دلار

 

منابع:
The University of British Columbia
Government of Canada

دیدگاهتان را بنویسید