شبیه ساز مصاحبه اسکایپ

 

این سامانه در مرحله آماده سازی است

این سامانه در واقع برای متقاضیان مقطع دکتری مورد نیاز خواهد بود. به این صورت که قبل از انجام مصاحبه اصلی با اساتید میزبان در دانشگاه هدف که برای آنها ایمیل ارسال کرده اید، قادر خواهید بود با کمک شبیه ساز مصاحبه اسکایپ، که در واقع تماس ویدوئی به زبان انگلیسی با کادر تخصصی مرکز آرک اپلای است، می‌توانید دانش خود را محک بزنید. در پایان مصاحبه، تمامی‌مکالمات تحلیل و نقاط قوت و ضعف به شما ارائه خواهد شد تا بتوانید با کمک این دانسته‌ها، درصد خطای احتمالی در مصاحبه اصلی را کاهش داده و شانس دریافت تائیدیه از اساتید را چندین برابر کنید. علاوه بر آن، استفاده از سامانه شبیه ساز می‌تواند اعتماد به نفس شما را در مرحله مصاحبه اصلی تا حد بسیار بالایی تقویت کند.