اصول نگارش توصیه نامه

دانشجویان و متخصصان جوان ممکن است هنگام درخواست تحصیلی یا فرصت شغلی نیاز به ارائه توصیه نامه یا Recommendation letter دانشگاهی داشته باشند. در برخی از مراجه و موسسات آموزشی نیز با عنوان Reference نیز نوشته می‌شود. به عنوان مرجع آکادمیک، اساتید قادر خواهند بود تا یک توصیه نامه مؤثر بنویسند که مهارت‌ها و خصوصیات شخصی برجسته دانشجو را معرفی کند. توصیه نامه آکادمیک، بیانگر تاریخچه دانشجو، شخصیت و اهداف علمی‌وی بوده که جز مدارک ضروری و ارزشمند برای متقاضیان محسوب می‌شود. نحوه نگارش، فرمت ارائه، تعداد توصیه نامه و نحوه ارتباط با اساتید معرفی شده در توصیه نامه، در هر دانشگاهی متفاوت خواهد بود. ولی به طور کلی می‌بایستی دو توصیه نامه آماده داشته باشید. در بعضی از مراکز آموزشی فقط از متقاضیان خواسته می‌شود تا اسم اساتید، محل تدریس و اطلاعات تماس را ارائه دهند و بعضی دیگر نیز از دانشجویان نامه کامل می‌خواهند. پس بهتر است که آماده باشید. برخی از اساتید از دانشجوهان می‌خواهند که برای صرفه جویی در وقت، برایشان یک پیش نویس آماده کنید. البته این کار توصیه نمی‌شود و گاهی منجر به نامه ضعیف تر خواهد شد. بهتر است نامزد تمام اطلاعات لازم را در اختیار استاد مورد نظر قرار دهد. توصیه نامه‌ها نباید خیلی کوتاه نوشته شوند، زیرا این امر به خواننده احساس منفی در مورد دانشجو می‌دهد. توصیه نامه باید بین یک تا دو صفحه باشد. بهتر است که برای شروع در مقدمه از نحوه آشنایی استاد با دانشجو، ارایه جزئیات در مورد خود دانشجو و همینطور خود استاد و تخصص وی نیز باید نوشته شود. جزئیات صلاحیت و دلیل نگارش استاد در ابتدای نامه می‌تواند به خواننده و ارزیاب کمک می‌کند تا به توصیه شما اعتماد کند. در ادامه، باید به نقاط قوت و البته نقاط ضعف دانشجو (ولی با دیدگاهی مثبت) بیان شود. پروژه‌های مشترک دانشجو و استاد معرفی شود. بیانیه پایانی یا نتیجه گیری، می‌بایستی نشان دهنده شور و اشتیاق استاد در رابطه به ادامه تحصیل دانشجو در رشته و گرایش مورد نظر باشد. در پایان اطلاعات تماس استاد به همراه محل خدمت می‌بایستی ارائه شود تا دانشگاه مورد نظر بتوانند به راحتی با وی در تماس باشند. مساله مهم این است که می‌بایستی توصیه نامه‌ها به صورت اختصای برای دانشگاه مورد نظر نوشته شود و در آن به روشنی به ارتباط دانشجو و برنامه ارائه شده دانشگاه اشاره شود.

دیدگاهتان را بنویسید